FIREON™ Community [F.O.C.] - Be friendly, light the fire!

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

ENTRYSOFT.RO

REGULAMENT Server / Server RULES

Status
Not open for further replies.

AZzeL

✖️ ✖️ ✖️
CEO
Messages
882
Best answers
3
Reaction score
201
Points
110


[RO] Regulament jucători
1. Vă rugăm să păstraţi un limbaj decent pe server.
2. Folosirea de coduri sau orice fel de scripturi , se sancţionează cu ban permanent.
3. Discuţiile personale se poartă pe Teamspeak3 / Skype.
4. Este strict interzis să chemaţi jucători la competitive, wingman sau pe alt server / comunitate. ( sancţiune: ban 120 min sau permanent)
5. Este strict interzisă reclama către alte comunităţi / servere. ( sancţiune: ban permanent )
6. Este interzisă dispreţuirea adminului prin : nume , poze , comportament.
7. Este interzis să puneţi muzică pe server. ( sancţiune: mute )

8. Retry dupa gag/mute/silence se pedepseste cu ban 120min.
9. Este interzis sa vorbiti spamati microfonul (in caz contrar ban 10minute, daca se repeta ban 120minute)
10. Este interzis sa campati excesiv pe harta ! ( Se pedepseste cu kick / ban 120 min )
11. Pe mapa am_vertigo este interzis sa sariti de pe cladire si sa folositi parasuta pentru a trage de timp si sa castigati runda (CT side) (sancţiune: kick / ban 120 min.)
12. Este interzis sa abuzati de jetpack. (sancţiune: kick / ban 120 min.)
13. Este interzis sa aveti la nume [VIP] / tag de admin (sancţiune: kick / ban 120 min.)
14. La întrebarea:,, Ai citit regulamentul? '' răspunsul este: Arena4Ever!


[RO] Regulament admini
1. Toţi adminii sunt obligaţi să se comporte exemplar faţă de jucători.
2. Fiecare admin este obligat să frecventeze forumul şi să posteze în cererile de unban/admin.
3. Se acordă ban , jucătorilor care au fost avertizaţi prin mute/gag .Banul se va acorda de maxim 120 minute , în niciun caz permanent.
4. Toti adminii sunt obligati sa dea ban din meniul !admin , nici decum din chat .
5. Nu se aplică comenzi pe alţi admini in caz contrar -1 pe perioada determinata sau permanent! ( la această regula fac excepţie Ownerii )
6. Nu se aplică comenzi "fun" pe jucători.

7. Adminele vor fi puse pe "steamid", adminii care vor intra cu alt nume pe server decât cel cu care aţi aplicat vor primi din start REMOVE.
8. Schimbarea hărtii este strict interzisă, server-ul îşi va da singur vot.
9. NU cereţi UP ,se face cerere doar daca sunteti convinsi ca respectati cerintele sau acesta se acordă în funcţie de activitate,limbaj,etc. fara cerere.
10. Pe mapa am_vertigo este interzis sa sariti de pe cladire si sa folositi parasuta pentru a trage de timp si sa castigati runda (CT side).
11. Este interzis sa abuzati de jetpack.
Raspunsul la intrebarea "Ai citit regulamentul" este: pervert zew.
12. Doar adminii cu gradul de MODERATOR sau mai mare pot recomanda playeri !
13. Este interzis sa aplicati comenzi sm_rename, sm_ban, sm_slay sm_slap etc. cu functia @all.
14. Adminii au interdictia de a se baga peste comenzile altor admini (GAG / UNGAG , MUTE / UNMUTE etc).
15. Adminii ce au o inactivitate mai mare de 30 zile vor primi REMOVE de la functie!


Echipa administrativă își rezervă dreptul de a aduce modificari in orice moment asupra prezentului regulament.[EN] Player rules
Player rules
1. Please keep your language decent on server.
2. Using cheats or any scripts will be punished with permanent ban.
3. Use Teamspeak / Skype for personal discussions.
4. It is strictly forbidden to ask players for competitive. ( Penalty: 120 min or permanent ban )
5. It is strictly forbidden to advertise other communities / servers. ( Penalty: permanent ban )
6. It is forbidden admin contempt by name, pictures, behavior.
7. It is forbidden to play music on voice chat. ( Penalty: mute )


[EN] Admin rules
1. All admins are forced to behave exemplary to the players.
2. Each admin must attend the forum and post to unban / admin requests.
3. Receive ban if players were warned by mute / gag. Ban will last maximum 120 minutes, in no way permanent.
4. All admins must use !admin menu to ban players.
5. Do not apply commands on other admins. ( except for Owners )
6. Do not apply fun commands on players.
7. Admins are on "steamid", who will play with another name, other than the one from admin list, will be removed from staff.
8. It's not allowed to change the map, the server will vote the next map.
9. Do not ask for "UP" on admin request, you can make a request only if you are convinced you deserve it or shall be granted depending on the activity, language ... without request.
10. Admins with inactivity greater than 30 days will receive REMOVE from office!


Administrative team reserves the right to make changes any time on this rules list. 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Iti dau reducere 1% la PC Garage
Top Bottom