What's new
FIREON™ Community [F.O.C.] - Be friendly, light the fire!

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

ENTRYSOFT.RO

[CS:GO] Release Notes for 9/19/2019

AZzeL

✖️ ✖️ ✖️
CEO
Messages
889
Best answers
3
Reaction score
197
Points
110
[MISC]
- Noi comenzi ale consolei pentru practicarea grenadelor și perfecționarea traiectoriilor granatelor:
- cl_grenadepreview: arată o actualizare live a traiectoriei grenadei în timp ce pinul este tras.
- cl_sim_grenade_trajectory: Înghețați traiectoria grenadei echipate în prezent pentru numărul specificat de secunde. Util pentru studierea traseului fumurilor cu rază îndelungată care ies din vedere.
–sv_rethrow_last_grenade: recreați ultima grenadă aruncată pe acest server. Util pentru testarea aceluiași bliț împotriva mai multor poziții.

- Arbore de comportament de corecție a morții pentru a sprijini meciurile FFA.
 

Iti dau reducere 1% la PC Garage
Top Bottom