What's new
FIREON™ Community [F.O.C.] - Be friendly, light the fire!

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

ENTRYSOFT.RO

[CS:GO] Release Notes for 9/25/2019

AZzeL

✖️ ✖️ ✖️
CEO
Messages
890
Best answers
3
Reaction score
197
Points
110
[MISC]
- Articolele din turneul Berlin 2019 nu mai sunt disponibile pentru cumpărare.
- Afișare activă a echipamentelor aeriene pentru coechipieri în mod implicit.
- Fixare previzualizare a traiectoriei grenadei, care s-a încheiat prea curând.
- Sunetele de apă fixe nu vor fi redate pentru previzualizările simulate ale traiectoriei grenadei.
- S-a rezolvat un bug în AI-ul pentru deathmatch, în cazul în care roboții nu ar trage elemente rupte în anumite situații.
 

Iti dau reducere 1% la PC Garage
Top Bottom